ILAC 2022年开课情况

ILAC每两周开一次课,大部分情况下是每月开两次课,月中或者月末的周一开课,遇到节日顺延。

1月:4号,7号,31号

2月:14号,28号

3月:14号,28号

4月:11号,25号

5月:9号,24号

6月:6号,30号

7月:4号,18号

8月:2号,15号,29号

9月:12号,26号

10月:11号,24号

11月:7号,21号

12月:5号,19号


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。